Liiverin hallitus

Liiverin hallitus kokoontuu kuukausittain päättämään rahoitettavista hankkeista. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, kymmenestä varsinaisesta jäsenestä sekä kymmenestä varajäsenestä. Jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta, puheenjohtaja valitaan vuosittain. Jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa.

Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat äänestämään uudet jäsenet hallitukseen. Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten ja yhteisöjen edustajista ja kolmasosa maaseudun asukkaista. Lisäksi huolehditaan eri alueiden tasapuolisesta edustavuudesta. Myös sukupuoli- ja ikäjakauma pyritään pitämään tasaisena.

Liiverillä on kaksi hallituksen alaista jaostoa, joiden erityisasiantuntemusta hallitus hyödyntää päätöksenteossaan. Lisäksi jaostoilla on tärkeä merkitys yhteistyöverkostoina.

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaoston tehtävänä on Liiverin strategian elinkeinollisen toteutuksen tukeminen. Elinkeinojaosto tiedottaa, aktivoi, linjaa ja arvioi elinkeinollisia hankkeita ja yritystukia koskevia asioita. Jaosto voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita, mutta sillä ei ole päätösvaltaa hankkeisiin liittyen. Elinkeinojaosto muun muassa toimii asiantuntijaroolissa, kun arvioidaan yritystukien vaikutusta kilpailutilanteeseen.

Elinkeinojaoston toimikausi on kolme vuotta. Elinkeinojaosto koostuu Liiverin hallituksen jäsenistä, seudun elinkeinoasiamiehistä, uusyrityskeskuksen edustajista sekä Liiverin työntekijöistä.

Nuorisojaosto

Loppuvuodesta 2011 Liiveriin perustettiin hallituksen alainen nuorisojasto. Kuten elinkeinojaosto myös nuorisojaosto arvioi ja lausuu näkemyksiään hankehakemuksista ja -ideoista hallitukselle ja hankehakijoille. Lisäksi jaosto levittää Leader-tietoa alueen nuorille. Jaosto koostuu alueen nuorista sekä Liiverin hallituksen edustajista ja työntekijöistä. Lue lisää nuorisojaostosta>>

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje