Liiveri on paikallinen kehittäjä

Suomessa on 54 paikallista kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää, ja Liiveri on yksi niistä. Liiverin toiminta-alueeseen kuuluu Ilmajoki, Jalasjärvi ja Seinäjoki.

Mitä Liiveri tekee

Liiverin toiminta on kaikille avointa, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Kuka tahansa voi osallistua maaseudun kehittämistyöhön toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Liiveri kannustaa alueensa asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja kotiseutuaan.

Liiveri myöntää rahoitusta yleishyödyllisiin hankkeisiin ja yritystukiin. Hankehakijana voi olla Liiverin toiminta-alueen yritys, yhdistys tai yhteisö. Hankkeita voidaan toteuttaa laajemmallakin alueella. Liiveri innostaa alueensa toimijoita verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Toiminnan rahoitus

Kaudella 2014–2020 Liiveri toteuttaa omaa Pysyy ja Paranoo -strategiaansa, joka ohjaa yhdistyksen toimintaa ja rahoituskohteiden valintaa. Rahoitus myönnettäviin tukiin saadaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmastasta, toisin sanoen EU:n maaseuturahastolta, valtion varoista sekä alueen kunnilta.

Yhdistyksen hallinto

Liiveri on itsenäinen ja alueen hallinnosta riippumaton toimija. Yhdistyksen hallitus on muodostettu kolmikantamallin mukaan siten, että hallituksen jäsenistä yksi kolmasosa edustaa alueen asukkaita, toinen kolmasosa yhteisöjä sekä yrityksiä, ja viimeinen kolmasosa alueen julkistahoa. Liiverin hallitus kokoontuu kuukausittain päättämään rahoitettavista hankkeista. Arkipäivän toiminnasta vastaa yhdistyksen palveluksessa oleva henkilökunta, joka neuvoo ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Olemassaolonsa aikana eli vuodesta 1997 alkaen Liiveri on rahoittanut liki 450 hanketta. Ota yhteyttä Liiverin toimistoon, ja selvitä voisiko sinunkin ideasi saada tuulta alleen Liiverin rahoituksen turvin.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje