Niemistönmaa (Kaanaanmaa)

Niemistönmaa sijaitsee Seinäjoen ja Alajoen lakeusmaisema-alueen laidalla, kolmen joen ympäröimänä (Kyrönjoki, Seinäjoki, oikaisukanava). Alueeseen kuuluvat Heikkilä, Niemistö, Hautala, Aunes, Katila sekä osa Kiikun alueesta. Niemistönmaa on maaseutumainen kyläyhteisö kaupungin kyljessä, jonka Alajokilakeus erottaa omaksi saarekkeekseen. Asukkaita alueella on runsaat tuhat.

Palvelut

Kirjastoauto, koululaisbussit, baari, Itämäen tilausravintola, Pikkalanmäki ry (palveluasumisrivitalo ja kerhotila), iltapäiväkerho koululla, seurakunnan tyttö- ja poikakerho, kyläyhdistyksen järjestämät liikuntavuorot lapsille ja aikuisille sekä seurakunnan ja 4H:n kerhot, perhepäivähoitopalvelut.

Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet

Niemistön koulu liikuntatiloineen, Kaanaan urheilukenttä, seurakunnan kerhopiste Heikkilässä, Kiikun louhosuimapaikka, Paukanevan pitkospuut (laavu, lintutorni).

Alueella toimivat yhdistykset

Kaanaan kyläseura ry ja Seinäjoen Urheilijoiden Kaanaan kyläosasto.

Rakennuspaikkoja

Oikeusvaikutteinen yleiskaava, osa-alueilla tekeillä asemakaavoja, aika ajoin yksittäisiä tontteja myynnissä (tällä hetkellä rakennuskielto kaavan valmisteluajan).

Kylän tapahtumia

Uudenvuoden vastaanotto ilotulituksineen, Seinäjoen Urheilijoiden Kaanaan osaston luistelu-, hiihto-, yleisurheilu-, voimistelu- ja liikuntakerhot lapsille, nuorille ja aikuisille ympäri vuoden, Tassuralli-maantiejuoksu, pääsiäiskokko, jokiristeilyt ja kaupunkijunakiertoajelut Seinäjoella (omaa toimintaa), illanvietot kyläläisille, seurakunnan lähetysmyyjäiset.

Erityispiirteet

Sijainti, asumisväljyys, maaseutumaisuus, kylähenki, koulu, urheilukenttä. Seinäjoelta Vaasaan kulkevan pohjoisen ohikulkutien (Valtatie 18) levähdyspaikalta lähtee Paukanevan laavulle ja lintutornille pitkospuureitistö. Reitin alkupäästä on esteetöntä lähiliikuntareittiä 600 metriä.

Kylän vahvuudet

Pysyvä koulu, kaavan valmistumisen myötä uusia asukkaita ja asuinalueita, Alajoen kulttuurimaisema.

Tärkeimmät kehittämiskohteet

Paikallistieverkoston perusparannus, kaavoitus, viemäröinti.

Vältettävät uhat

Vaarana liian tiheä asutus kaavan myötä (maaseutumaisuuden ja yhteisöllisyyden häviäminen).

 

Kaanaan kyläseura ry
pj Janne Kyttä, puh. 044 304 0879
janne.kytta@gmail.com

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje